65 lecie Koła Łowieckiego imienia świętego Huberta w Oleśnicy

Zdarzyło się w XX wieku....

       Po II wojnie światowej kraj został podzielony na obwody łowieckie. Na naszych terenach początkowo utworzono powiatowe koło łowieckie, do którego obok Oleśnicy należał także m.in. Bierutów. Potem zaś w obwodach  powstawały regionalne koła łowieckie. W Oleśnicy powstały cztery koła, a w Bierutowie dwa. Na początku nie było nazw - koła w Oleśnicy oznaczone były numerem od „1" do „4" i właśnie Koło Łowieckie Nr „1" to nasz przyszły „Hubert" - tak wspomina początki Kazimierz Andrzejczuk, prezes powiatowego koła łowieckiego w Oleśnicy, który wstąpił do tegoż koła  w 1948 roku - zanim przekształciło się ono w koło Nr 1, a potem w „Huberta".
Pierwszym prezesem koła powiatowego powstałego w 1946 roku był Czesław Konarzewski.
       W latach 50 - tych nastąpił podział kół powiatowych. Do koła Nr 1 wstąpił wówczas nowy myśliwy - Kazimierz Marciniak, który od roku 1953 został pierwszym prezesem koła „Hubert". Zostało ono wpisane do rejestru kół łowieckich w 1953 roku, a jego założycielami byli:

Czesław Konarzewski
Stanisław Pabisiak
Józef Kolasa
Józef Zaustowicz
Józef Stachurski
Paweł Zaremba
Antoni Zigiel,
Józef Rachwał,
Janusz Szmurło,
Karol Mędelewski,
Michał Baczykiewicz,
Stanisław Wolski,
Eugeniusz Huczyński
Władysław Banaś.


        W roku 1964 w związku ze zmianami w dzierżawach obwodów łowieckich część członków odchodzi z „Huberta", tworząc nowe koło pod nazwą „Knieja" - Oleśnica.
       Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła z 2002 roku, a więc prawie pół wieku później, na wniosek kol. Grzegorza Nowakowskiego, uzupełniono nazwę koła o „św." i dlatego dziś jesteśmy dumni, że należymy do Koła Łowieckiego im św. Huberta w Oleśnicy. W roku 2008 obchodziliśmy uroczysty jubileusz 55-lecia istnienia. Z tej okazji ufundowany został przez myśliwych i sponsorów sztandar, którego poświęcenie nastąpiło na uroczystej mszy świętej. Od roku 2006, zgodnie z duchem czasu, prezentujemy się także w Internecie z naszą stroną www. Z okazji jubileuszu wydana została także krótka monografia pt. „55 - lecie Koła Łowieckiego im. św. Huberta w Oleśnicy", a  na 65 jubileusz  foto monografia, zawierająca relacje fotograficzne z życia koła. 

                                                                                           Darz Bór !