Tekst pochodzi ze strony internetowej PZŁ

W dniu 6 marca br. w Sejmie RP odbyło się głosowanie projektu ustawy Prawo łowieckie.

Posłowie podczas głosowania wprowadzili poprawki, które mogą mieć bardzo
poważne konsekwencje dla prowadzenia gospodarki łowieckiej, w tym ograniczania populacji dzika i rozprzestrzeniania się ASF.

 • wprowadza się zakaz odstrzału redukcyjnego zwierząt łownych w formie polowań zbiorowych, polowań z naganką, polowań z użyciem psów oraz nęcenia zwierząt w Parkach Narodowych - w poprawce pomylone jest nazewnictwo, wprowadzone jest słowo "polowanie", które może mieć miejsce wyłącznie w granicach obwodu łowieckiego,
 • wprowadzono zakaz - poza polowaniami i odłowami - płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierząt - konsekwencją tego będzie brak możliwości skutecznego szkolenia psów i ptaków drapieżnych przy użyciu żywych zwierząt oraz konieczność likwidacji zagród dziczych po wejściu w życie ustawy,
 • NIE wprowadzono zakazu dokarmiania zwierzyny,
 • Łowczy Krajowy powoływany będzie przez MŚ spośród trzech kandydatów i odwoływany przez MŚ po opinii NRŁ, likwiduje się okręgowe rady łowieckie, główną komisję rewizyjną. Jedynym organem społecznym jaki pozostawiono jest Naczelna Rada Łowiecka, która ma rolę kontrolną nad Zarządem Głównym - jednak bez braku możliwości odwołania, ani nawet wnioskowania o odwołanie Łowczego Krajowego,
 • w przypadku likwidacji koła gdy koło nie ma na pokrycie odszkodowań płaci PZŁ a regres jest do zarządu koła, braku wypłaty odszkodowań regres jest do koła łowieckiego - NIE do zarządu
 • NIE wprowadza się zakazu używania amunicji ołowianej
 • NIE będzie kar za utrudnianie polowania
 • odległość strzału od zabudowań będzie wynosiła 150 m
 • zakaz udziału dzieci w polowaniach do 18 roku życia
 • szacowanie szkód łowieckich przez 3 osobowa komisje wg projektu PiS
 • odrzucono poprawkę dotyczącą obowiązku wykonywania badań okresowych
 • dezubekizacja
 • zakaz polowań właściciel nieruchomości wprowadzić może oświadczeniem woli przed starostą, z jednoczesnym brakiem roszczenia w zakresie wypłacania odszkodowań na takich gruntach.