LITERATURA  ŁOWIECKA  PROFESORA

      WŁADYSŁAWA DYNAKA

 

Władysław Dynak, ur. 28 marca 1946 w Smęgorzowie, syn Stanisława i Julii z d. Ryczek; absolwent Szkoły Podstawowej w Sokołowicach (1960), Technikum Kolejowego we Wrocławiu (1965) oraz filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (1970). W l. 1969-71 nauczyciel języka polskiego w LO w Oleśnicy, a w l. 1980-82 wykładowca literatury polskiej i języka polskiego na Uniwersytecie w Lille (Francja). Od 1970 nauczyciel akademicki w Instytucie Filologii Polskiej UWr., a od 1993 profesor tejże uczelni. W l. 1995-99 prorektor d/s Ogólnych Uniwersytetu Wrocławskiego, a w l. 1999–2005 – dziekan Wydziału Filologicznego.

Historyk literatury. Autor licznych prac z dziedziny literaturoznawstwa, folklorystyki, językoznawstwa, paremiologii, dydaktyki literatury, historii oświaty, dziejów Śląska i Oleśnicy. Jest autorem (bądź współautorem) ponad 160 publikacji różnego typu. Należą do nich m. in. książki: Lektura w szkole. Z zagadnień komunikacji literackiej (1978); Literatura piękna w obiegu szkolnym (1978); Edukacja literacka w szkole. Antologia opracowań, t. I–III (1986 – 1989, wraz z M. Inglotem); Z dziejów polskiej pieśni łowieckiej (1991), Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, t. I–II (wraz z A. Labudą); Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich (1993), Poezja i łowy. Antologia (1994), Pierwsze początki terminologii łowieckiej Wiktora Kozłowskiego (1996); Staropolskie księgi o myślistwie (2001, wraz z J. Sokolskim). W l. 1980-93 członek i działacz NSZZ „Solidarność”, a od 1989 ruchu komitetów obywatelskich (w l. 1991-92, przewodniczący KO „Solidarność” w Oleśnicy). W l. 1990-94 r. radny Rady Miejskiej Oleśnicy, jej wiceprzewodniczący, przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych oraz delegat do Sejmiku Samorządowego we Wrocławiu. Od 1999 r. radny Rady Powiatu Oleśnickiego i przewodniczący Komisji Oświaty, kultury i Sportu tejże Rady.

W PZŁ od 1973 r. (od 1976 selekcjoner), członek koła łowieckiego im. św. Huberta w Oleśnicy (od 1973 r.), od 1991 członek Klubu Miłośników Języka i Literatury Łowieckiej (w l. 2004-2006 – przewodniczący), za zasługi na polu badania polskiej kultury łowieckiej odznaczony „Medalem św. Huberta” (1993) „Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej” (1998), medalem „Zasłużony dla łowiectwa wrocławskiego (2001) oraz „Złomem” (2003).

Autor licznych prac poświęconych różnym przejawom polskiej kultury łowieckiej, w tym pierwszej monografii polskich pieśni łowieckich (Z dziejów polskiej pieśni łowieckiej, 1991), pierwszej monografii polskich przysłów łowieckich (Łowy, łowcy i zwierzyna w przysłowiach polskich, 1993), pierwszej antologii poetyckiej o tematyce łowieckiej (Poezja i łowy, 1994), pierwszej krytycznej edycji Pierwszych początków terminologii łowieckiej Wiktora Kozłowskiego z rękopiśmiennymi uzupełnieniami autora (1996), pierwszej bibliografii polskiego języka łowieckiego (Polski język łowiecki. Bibliografia, „Literatura Ludowa” 1983-1984). Autor wielu rozpraw poświęconych polskiemu językowi łowieckiemu, polskiemu piśmiennictwu łowieckiemu – fachowemu i literackiemu, tematom, wątkom i motywom łowieckim w twórczości najwybitniejszych pisarzy i poetów (mi. in. Mikołaja Reja, Wacława Potockiego, Adama Mickiewicza), polskim przysłowiom łowieckim, łowieckiej metaforyce oraz frazeologii (w przeszłości i współcześnie) – publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych (m. in. w „Pamiętniku Literackim”, „Literaturze Ludowej”, „Polonistyce”) i łowieckich (m. in. „Łowcu Polskim”, „Kulturze Łowieckiej”, „Echu Puszczy Kurpiowskiej” i in.) oraz księgach zbiorowych. Inicjator i redaktor naukowy serii „Biblioteka Klasyki Łowieckiej”, w której wydał słownik łowiecki W. Kozłowskiego z 1822 i antologię Staropolskie księgi o myślistwie; przygotował także do wydania w tej serii antologię Staropolskie poematy łowieckie oraz krytyczną edycję Myślistwa z ogary Jana Ostroroga (wraz z Nomenklaturą ogarów). Od lat gromadzi też materiał do wielkiego Historycznego słownika języka łowieckiego.

Popularyzator polskiej kultury łowieckiej w kraju i za granicą (m. in. na Białorusi, Litwie i Ukrainie, we Francji Włoszech), uczestnik licznych odczytów i spotkań autorskich, w tym także audycji telewizyjnych i radiowych, autor programu szkolenia wykładowców w zakresie kultury łowieckiej (na zlecenie Komisji Szkoleniowej NRŁ).

Żonaty z Elżbietą Marią Kowalską, nauczycielką biologii w II Liceum Ogólnokształcącym w Oleśnicy; ojciec 2 synów: Wojciecha, (anglisty) oraz  Marcina, studenta Uniwersytetu Wrocławskiego.

Kolejna książka Kol. Władysława Dynaka to II tom Monografii Łowieckich pt. „Łowiectwo w kulturze polskiej. Obszary i kształty obecności”. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław 2012

„Niniejszy drugi tom Monografii Łowieckich (...) przynosi rozprawy, studia i szkice, które zostały napisane i opublikowane (bądź nie) w ciągu ostatniego ćwierćwiecza (...) Pod względem treściowym tom niniejszy prezentuje zatem najbardziej różnorodny opis zjawisk z obszaru szeroko rozumianej kultury łowieckiej - od recepcji wątków biblijnych oraz antycznych mitów łowieckich w polskiej literaturze pięknej poczynając, przez recepcje antycznego i średniowiecznego piśmiennictwa zoologiczno - łowieckiego (...) w polskim piśmiennictwie rolniczym i łowieckim (profesjonalnym), na opisie restytuowanego na przełomie XX i XXI wieku kultu św. Huberta (i innych myśliwskich patronów, zwłaszcza św. Eustachego) w Kościele katolickim na ziemiach polskich oraz (współcześnie) w Polskim Związku Łowieckim kończąc.”

 

                                                                 /W. Dynak „Zamiast wstępu” w „Łowiectwo w kulturze polskiej”/