MAPY ŁOWISK

(od 01.04.2020 r.)

 

 

 

 

 

Powierzchnia terenów łowieckich:

7215 ha

Lasy: ok. 73%

Pola: ok. 27%

 

W skład łowiska wchodzą 2 obwody : nr 206 i nr 208

Niektóre urządzenia łowieckie i obrazki z prac gospodarczych

Dokarmianie zwierzyny