Wpłaty składek i opłat na rzecz koła

Składki członkowskie do koła, opłaty za zwierzynę i inne na rzecz koła wpłacamy na poniższe konto:


Koło Łowieckie im. Św. Huberta
39 1090 2415 0000 0006 1200 5940
podając imię, nazwisko, adres i za jaki okres jest składka lub za co !

Składki członkowskie do PZŁ wpłacamy na konto
ZO PZŁ we Wrocławiu:

Bank Zachodni WBK S.A.  V O/Wrocław
07 1090 1522 0000 0000 5201 9093
podając imię, nazwisko, adres i za jaki rok jest składka
i z jakiego koła !

PRAWO ŁOWIECKIE

Poniżej podajemy fragment strony głównej Polskiego Związku Łowieckiego, na której znaleźć można teksty aktów prawnych wydanych przez Ustawodawcę, jak również przez centralne organy łowieckie. Prosimy o wnikliwą analizę i ewentualne ich pobranie do wydrukowania. Są tam ustawy, rozporządzenia, zarządzenia itp. , na których podstawie opiera się polskie łowiectwo. Aby przeczytać treść kliknij na poniższy tytuł.

Baza przepisów prawnych polskiego łowiectwa

Strona główna