Koło Łowieckie im. Św. Huberta
W Oleśnicy

1. Rys historyczny.
Koło łowieckie im. Św. Huberta w Oleśnicy wywodzi się z powstałego w 1946 r. Koła Powiatowego,
którego założycielami byli : Czesław Konarzewski, Józef Kolasa, Stanisław Pabisiak, Józef Zaustowicz, Józef Stachurski Antoni Zigiel, Józef Rachwał, Janusz Szmurło, Paweł Zaręba, Karol Mędelewski, Michał Baczykiewicz, Stanisław Wolski, Eugeniusz Huczyński, Władysław Banaś. Koło „Hubert" Oleśnica zostało wpisane do rejestru kół łowieckich w 1953 r. założycielami byli m. in.: Kazimierz Andrzejczuk, Stanisław Pabisiak, Antoni Tomaszewski, Kazimierz Marciniak, Józef Szala, Włodzimierz Banach, Paweł Zaręba, Marian Niemiec, Ignacy Dawidowicz. W roku 1964 w związku ze zmianami w dzierżawach obwodów łowieckich część członków odchodzi z „ Huberta" tworząc nowe Koło pod nazwą „ Knieja"- Oleśnica . Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Koła z 2002 r. uzupełniono nazwę koła o „ im. Św." co w czasie rejestracji koła w czasach głębokiej „komuny" nie mogło niektórym przejść przez gardło. W okresie 55-lecia pracami koła kierowali :
- prezesi : Kazimierz Marciniak, Kazimierz Rytkowski, Bogdan Szala
- łowczowie : Józef Szala, Henryk Szosta, Zbigniew Polaszczyk, Izydor Selwocki, Bogdan Szala, Marian Teodorczyk
- sekretarze : Marian Niemiec, Roman Połczyński, Bogdan Szala, Marian Teodorczyk, Kazimierz Rytkowski
- skarbnicy : Stanisław Pabisiak, Henryk Szosta, Eugeniusz Fuks, Jerzy Salamak, Piotr Małas

2. Logo Koła stanowi wizerunek Św. Huberta z obrazu W. Kossaka i znajduje się on na rewersie sztandaru koła.

3. Wykaz członków koła (kwiecień 2016):

1 Banach Janusz
2 Banach Oskar
3 Bartoszuk Zenon
4 Bąk Jarosław
5 Dynak Władysław
6 Foraita Bogdan
7 Foraita Marcin
8 Foraita Jacek
9 Fryczkowski Konrad
10 Furgał Paweł
11 Furgał Wojciech
12 Górzyński Jan
13 Grzyb Kamil
14 Jamróz Maciej
15 Kaczmarek Czesław
16 Kowalski Mieczysław
17 Kozyra Dariusz
18 Laszczyk Michał
19 Laszczyk Ryszard
20 Małaniak Marian +
21 Małas Piotr
22 Matkowski Grzegorz
23 Matkowski Stanisław
24 Misiewicz Michał
25 Mleczko Ryszard
26 Nagórny Jerzy
27 Nowak Roman
28 Nowak Piotr
29 Nowakowski Grzegorz
30 Nowicki Ryszard
31 Palma Zdzisław
32 Palma Adrian
33 Plota Roman
34 Plota Grzegorz
35 Papiernik Karolina
36 Papiernik Zdzisław
37 Piątek Lidia
38 Pruski Ryszard
39 Przytuła  Zbigniew
40 Rytkowski Kazimierz
41 Salamak Jerzy
42 Samojluk Marian
43 Samojluk Tomasz
44 Sanetra Jerzy
45 Sejud Filip
46 Selwocki Izydor
47 Selwocki  Artur
48 Seweryński Ryszard
49 Szala Bogdan
50 Teodorczyk Marian
51 Wirski Tomasz
52 Wojciechowski Radosław
53 Gierus Adam

Kandydaci:
Szala Przemysław


4. Lista członków, którzy odeszli do „Krainy Wiecznych Łowów": Rytkowski Ryszard, Pabisiak Stanisław, Zaręba Paweł, Połczyński Roman, Prusinowski Jan, Stasiuk Alojzy, Smulski Mieczysław, Nowak Witold, Brodziak Adam, Czop Henryk, Gmyrek Wiesław, Cicharski Antoni, Cicharski Franciszek, Cicharski Hieronim, Polaszczyk Zbigniew, Proksa Zdzisław, Karpowicz Wiktor,  Kurantowicz Józef,  Banach Włodzimierz, Szala Józef, Baran Józef, Ignaczak Jan, Marciniak Kazimierz, Niesobski Marian, Polaszczyk Mariusz, Furgał Tadeusz,  Śliwiński Stanisław, Banach Andrzej, Henryk Szosta, Jan Papiernik, Małaniak Marian                                                               

5. Koło liczy aktualnie 54 członków i 1 kandydata, gospodaruje na dwóch obwodach łowieckich nr. 106 i nr. 107
o łącznej powierzchni 7215 ha w tym lasów 5300 ha co stanowi 73 % powierzchni. Na terenie tych obwodów
koło uprawia 9,1 ha poletek łowieckich , utrzymuje 51 paśników, 97 lizawek, 91 ambon i 36 wysiadek/zwyżek/.
Pozyskiwanie zwierzyny w naszym kole odbywa się głównie na polowaniach indywidualnych. Polowania
zbiorowe mają charakter spotkań koleżeńskich i służą kultywowaniu tradycji i obyczajów myśliwskich.
Średnie pozyskanie zwierzyny na terenie dzierżawionych obwodów przedstawia się następująco :
jelenie 15 szt. , sarny 70 szt. , dziki 150 szt., lisy 40 szt., jenoty 5 szt., dzikie gęsi 7 szt.
Trofea: podstawowym zwierzem łownym w naszych łowiskach jest dzik. Najcenniejsze trofeum w naszym
kole zdobył kolega Izydor Selwocki, oręż dzika - złoty medal. Stan naszych łowisk ulega ciągłemu
pogarszaniu ze względu na bliskość aglomeracji miejskich/Wrocław, Oleśnica/ przez to dużą penetrację ludności
szczególnie w okresie zbioru jagód i grzybów co wpływa na zmniejszenie populacji zwierzyny.
Odrębny problem stanowią ogrodzone/wyłączone w środku łowiska tereny ośrodków rekreacyjnych i wsi
letniskowych. Należy podkreślić że członkowie koła poza wykonywaniem polowania aktywnie działają na rzecz
ochrony środowiska oraz biorą udział w pracach organów Okręgowej Rady Łowieckiej , za tą działalność część
naszych członków została uhonorowana odznaczeniami łowieckimi. Do grona odznaczonych należą:
Władysław Dynak, Kazimierz Marciniak, Henryk Szosta, Bogdan Szala, Kazimierz Rytkowski, Marian
Teodorczyk, Ryszard Laszczyk, Ryszard Seweryński, Grzegorz Matkowski, Bogdan Foraita, Jacek Foraita.

Sztandar naszego koła

Strona główna