Najnowsza książka Kol. Władysława Dynaka
„Z Mickiewiczem na łowach" już w księgarniach !!!

„Zamieszczone w tej książce rozprawy i szkice powstawały na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zarówno jako teksty samoistne, kompozycyjne i poznawczo integralne, jak i składniki większej całości-monografii ogarniającej całokształt problematyki myśliwskiej w twórczości Adama Mickiewicza. Z tekstów tu publikowanych z kolei najbliższe takiego całościowego ujęcia jest studium „Świat łowiecki w Panu Tadeuszu", wprawdzie wcześniej już publikowane we fragmentach, niestety w postaci mocno okaleczonej (...)"

Strona główna